logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalič, Karol

Iné mená:

Palics Carolus. Palits de Palojta et Hartenfels Karol.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* Banská Bystrica alebo Sedmohradsko – † 1. októbra 1799, Banská Bystrica

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1754 stal bakalárom, v r. 1755 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1758 po treťom ročníku. 10. mája toho roka bol poslaný za kaplána do Kľaku. 15. septembra 1760 bol ustanovený za farára vo Vysokej, 12. februára 1763 v Hontianskych Trsťanoch. V r. 1766 tam Imrich Foglár vykonal súpis farnosti. Od 5. augusta 1767 pôsobil v Žarnovici. 20. decembra 1772 bol vymenovaný za farára v Slovenskej Ľupči, ktorá bola už sedem mesiacov uprázdnená. V r. 1775 sa stal dekanom hornozvolenského dištriktu. V r. 1776 bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy a stal sa kanonikom, v r. 1787 rektorom seminára. V r. 1794 pri požiari kapitulských budov prišiel bezmála o život. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. Každoročne sa zúčastňoval na púti na Starých Horách, kde ohnivo kázaval.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vysoká 1760 sept. 15. 1763 feb. 12. Palič, Karol farár
Hontianske Trsťany 1763 feb. 12. 1767 - - Palič, Karol farár
Žarnovica 1767 aug. 5. 1772 dec. 20. Palič, Karol farár
Slovenská Ľupča 1772 dec. 20. 1777 - - Palič, Karol farár