logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaldián, Jozef

Tituly:

kanonik - veľprepošt Košickej kapituly

Životopisné dáta:

* 18. marca 1757, Sereď – † 13. apríla 1832, Košice

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Trnave, Bratislave a v Jágri, kde bol 4. septembra 1782 vysvätený za kňaza. Rok bol kaplánom v Sabinove. V rokoch 1783 - 1789 bol administrátorom v Ražňanoch v sabinovskom okrese, v rokoch 1789 - 1794 administrátorom v Hermanovciach. V rokoch 1794 - 1819 bol farárom vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese, v rokoch 1810 - 1819 bol toryským dekanom. Neskôr bol menovaný za čestného kanonika, opáta opátstva sv. Stanislava, biskupa a mučeníka vo Veľkom Šariši, v r. 1819 za riadneho kanonika. V rokoch 1819 - 1823 bol aj katedrálnym archidiakonom, členom konzistória, prísediacim súdnej tabule a riaditeľom školy, od r. 1820 bol aj kanonikom – lektorom. V rokoch 1819 - 1824 bol zároveň rektorom kňazského seminára, prefektom inštitútu vyslúžených a chorých kňazov. 4. novembra 1823 bol vymenovaný za kanonika - veľprepošta a prodirektora biskupského lýcea v Košiciach. Je pochovaný v seminárnej krypte.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 154

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sabinov 1782 - - 1783 apr. 19. Paldián, Jozef kaplán
Ražňany 1783 apr. 19. 1789 mar. 3. Paldián, Jozef administrátor
Hermanovce 1789 mar. 3. 1794 jún 24. Paldián, Jozef administrátor
Veľký Šariš 1794 jún 24. 1819 - - Paldián, Jozef farár
kňazského seminára Košice 1819 - - 1824 - - Paldián, Jozef rektor