logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOtáhal, Martin Leopold, OFM

Tituly:

stredoškolský profesor, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 12. novembra 1892, Brodské, okr. Skalica – † 29. mája 1981, Pezinok

Životopis:

Do Rehole menších bratov vstúpil v r. 1912 a prijal rehoľné meno Martin. Kňazské svätenie prijal 19. mája 1920. V rokoch 1920-1926 pôsobil u františkánov v Žiline ako lektor teológie a v rokoch 1926-1929 ako lektor špeciálnej dogmatickej teológie a kánonického práva, ale aj ako kazateľ. V r. 1929 tu bol aj zástupcom gvardiána. V roku 1933 posviacal v Bánovej chrámovú zástavu Panny Márie ružencovej, ktorú potom nosili počas cirkevných slávností i v procesii na pútnické miesta. Neskôr pôsobil v prešovskom kláštore, no v r. 1937 pôsobil znova v Žiline ako kazateľ. Od r. 1938 tu bol výpomocným učiteľom náboženstva v Štátnom československom dievčenskom reálnom gymnáziu Antona Bernoláka. Na konci školského roka 1939/40 prestal pôsobiť v tejto škole, ale naďalej pôsobil v kláštore ako kazateľ a lektor histórie. V r. 1947 zastával funkciu gvardiána kláštora v Pruskom. Po tzv. barbarskej noci ho v apríli 1950 internovali spolu s inými rehoľníkmi. Zakrátko ho však prepustili a pôsobil ako diecézny kňaz. Ešte v r. 1950 sa stal kaplánom vo Veľkých Ludinciach a neskôr bol správcom farnosti v Dolných Plachtinciach. Od r. 1956 bol mimo pastorácie. Od r. 1971 žil na dôchodku v Charitnom domove v Pezinku, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 348. 375; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 69-70; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Ludince 1950 - - 1951 - - Otáhal, Martin Leopold, OFM kaplán
Dolné Plachtince 1952 - - 1956 - - Otáhal, Martin Leopold, OFM správca farnosti
1956 - - - - - Otáhal, Martin Leopold, OFM mimo pastorácie