logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOsvaldóczy, Pavol

Iné mená:

Osvaldóczy Paulus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 16. septembra 1747, Ružomberok

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári. 5. júna 1694 bol vysvätený za kňaza. 30. apríla 1699 bol ustanovený za farára v Selci, kde pôsobil až do r. 1700. Dňa 15. augusta 1711 bol ustanovený v Ružomberku, kde sa investitúra 17. februára 1713 opakovala. 16. júna t. r. vykonal vizitáciu Tomáš Petróczy. 30. júla 1727 ho Lövenburg poveril fundáciou piaristov. Nato sa stal dekanom liptovského dištriktu. 23. augusta 1732 sa konala Ujvendéghyho vizitácia, v ktorej je o farárovi: „Od r. 1713 obrátil 373 odpadlíkov, 5 v čase Rákócziho revolúcie.“ V roku 1734 a 1740 sa tam konali súpisy farnosti. Zriekol sa úradu dištriktuálneho dekana. Tam

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1699 apr. 6. 1700 - - Osvaldóczy, Pavol farár
Ružomberok 1711 aug. 15. +1747 sept. 16. Osvaldóczy, Pavol farár