logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOsvald, Andrej, SJ

Tituly:

trpiteľ za vieru, provinciál

Životopisné dáta:

* 9. mája 1925, Lacková, okr. Stará Ľubovňa – † 20. januára 2019, Ivanka pri Dunaji, poch. v Lackovej

Životopis:

Narodil sa vo filiálke farnosti Nižné Ružbachy. Po maturite na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofiu študoval na Filozofickom inštitúte Českej provincie SJ v českom Děčíne. V r. 1950 bol internovaný v Bohosudove, od septembra 1950 do konca roka 1953 pracoval v tzv. Pomocných technických práporoch Podbořany a Hájniky na Slovensku. Po r. 1953 pracoval ako baník v Ostrave. V septembri 1955 bol zatknutý a politicky odsúdený na štyri roky, pracoval ako baník–väzeň v uránových baniach v Jáchymove. Po prepustení bol stavebným zámočníkom na Pozemných stavbách Poprad, v rokoch 1962–1964 samostatne hospodáriacim roľníkom v rodisku, od r. 1964 murárom na JRD, organistom v kostole v Nemčiňanoch, v rokoch 1967–1969 organistom vo Vrbovom. Od r. 1969 pokračoval v štúdiu teológie, po skončení bol 21. júna 1970 vysvätený za kňaza. Slávnostnú profesiu štyroch sľubov v Spoločnosti Ježišovej zložil 15. augusta 1971 v kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.
Bol kaplánom v Liptovskej Lúžnej v okrese Ružomberok, v rokoch 1972-1977 v Ružomberku, v r. 1977 správcom farnosti Liptovský Kríž, (Svätý Kríž). Od r. 1977 bol až do r. 1991 provinciálom Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, do r. 1989 tajne. Od 31. januára 1990 bol uvoľnený zo Spišskej diecézy, stal sa superiorom v Prešove, od r. 1995 exercitátorom, spovedníkom, od r. 2000 ministrom Exercičného domu v Prešove. Od r. 2008 žil na odpočinku v senioráte v Ivanke pri Dunaji, kde aj zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým pátrom Andrejom Osvaldom sa konala 24. januára 2019 v jeho rodisku v Lackovej, okr. Stará Ľubovňa. Svätú omšu a pohrebné obrady bude viesť Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup. Po svätej omši boli telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.
Napísal knihu spomienok, ktorá je ďalším dokumentom a svedectvom o živote a prenasledovaní Cirkvi na Slovensku v 20. storočí.


Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 241;
http://www.christbook.sk/-zivotopisy/169-bozi-dlznik.html;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190121028

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Lúžna 1970 - - 1972 - - Osvald, Andrej, SJ kaplán
Ružomberok 1972 - - 1977 - - Osvald, Andrej, SJ kaplán
Svätý Kríž 1977 - - - - - Osvald, Andrej, SJ správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
727995Osvald, Andrej, SJBoží dlžník2008