logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOršín, Anton

Iné mená:

Oršín Anton

Životopisné dáta:

* 28. júla 1913, Dolné Rykynčice, okr. Krupina – † 21. novembra 1978, Vrbové, poch. v Rykynčiciach

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 11. júna 1944 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Jastrabej, jeden rok v Kremnici, rok v Brezne a opäť v Kremnici. Od r. 1953 pôsobil v Oslanoch, najprv ako administrátor, od r. 1954 ako farár až do r. 1970. V tom roku sa stal administrátorom v Partizánskom, v r. 1971 sa stal dekanom dištriktu. Od r. 1973 žil na odpočinku v Charitnom dome vo Vrbovom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1944 jún 11. 1945 - - Oršín, Anton kaplán
Kremnica 1945 - - 1946 - - Oršín, Anton kaplán
Brezno 1946 - - 1947 - - Oršín, Anton kaplán
Kremnica 1947 - - 1953 - - Oršín, Anton kaplán
Oslany 1953 - - 1970 - - Oršín, Anton administrátor, farár
Partizánske 1970 - - 1974 - - Oršín, Anton správca farnosti 1971 dekan
Vrbové 1974 - - +1978 november 21. Oršín, Anton dôchodca Charitný domov