logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOppitz, Alexander

Tituly:

dramatik

Životopisné dáta:

* 27. febr. 1860, Košice – † 22. júla 1932, Michalovce, poch. v Košiciach

Životopis:

Gymnázium absolvoval v r. 1878 v Košiciach. Za kňaza ho vysvätil biskup piarista Konštantín Schuster 29. júna 1882.
Od r. 1882 pôsobil ako kaplán a katechéta v Blatnom Potoku v Maďarsko, v rokoch 1896-1901 ako profesor košických učiteľských ústavov, v r. 1900 ako člen konzistória, od júla 1901 ako farár v Michalovciach. V r. 1909 sa stal vicearchidiakonom, v r. 1913 titulárnym kanonikom, spovedníkom sestier z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža. Aj po odchode z Košíc spolupracoval s košickým Katolíckym autonómnym kruhom, kde mal popularizačné historické a cestopisné prednášky.
Pre ochotníckych divadelníkov napísal niekoľko vianočných hier. Jeho divadelné hry vyšli v rámci ľudovej edície Népiratkák v Budapešti (A bun bíintetése. Karácsonyi játék 3 felvonásban, 1896, 19 s.; Békesség az embereknek. Karácsonyi játék, 1897, 18 s.).

Pramene:

Archív Rímskokatolíckeho farského úradu Košice, MD XV, s. 34; Štátny oblastný archív Košice, CM 10, s. 406; Directorium Romano-Cassoviense seu Ordo Divini officii recitandi missaeque celebrandae ad normam... Košice 1932, s. 114; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 107; Mihóková, M.: Slovník košických osobností 1848-1918. Košice 1995, s. 308; Schematismus venerabilis cleri dioeceseos Cassoviensis anno reparate salutis 1938 erectae sedis episcopalis 134. Košice 1938, s. 25; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 152.
https://michalovce.rimkat.sk/farnost/knazi/farari/index.html [8.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sárospatak(Maďarsko) 1882 - - 1896 - - Oppitz, Alexander kaplán a katechéta
na košickom učiteľskom ústave 1896 - - 13.8.1901 - - Oppitz, Alexander profesor
Michalovce 1901 aug. 13. +1932 júl 22. Oppitz, Alexander farár