logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOnderuv, Ján

Tituly:

profesor, pápežský prelát, trpiteľ pre vieru

Životopisné dáta:

* 31. januára 1903, Sabinov – † 22. júla 1977, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom, poch. vo Fričovciach

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 5. júla 1927, študoval v Innsbrucku, no akademický titul tam nedosiahol. V r. 1927 pôsobil ako kaplán v Haniske, potom ako stredoškolský profesor náboženstva na reálnom gymnáziu a v ústave v Prešove. Postupne zastával tieto funkcie: v r. 1931 ceremoniár a vicenotár biskupskej kúrie, od r. 1932 aktuár, v r. 1934 prézes Mariánskej ženskej kongregácie a moderátor Združenia mužov Božského Srdca v Košiciach, v r. 1938 biskupský tajomník, člen konzistória, skúšajúci na prosynodálnych skúškach a skúšajúci profesorov náboženstva pôsobiacich na stredných školách v Košiciach. Po pripojení Košíc k Maďarsku sa v r. 1939 stal biskupským tajomníkom biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove, v r. 1939 oficiálom novovzniknutého tribunálneho súdu v Prešove, v r. 1941 tajným komorníkom Pia XII. Po návrate politických zmien do pôvodných koľají spred druhej svetovej vojny sa v r. 1945 stal generálnym provikárom biskupskej kúrie, biskupským tajomníkom v Košiciach, v r. 1946 generálnym vikárom, predsedom kňazských rekolekcií, v r. 1948 diecéznym konzultorom, prosynodálnym sudcom, pápežským prelátom, rektorom seminára. V r. 1950 ho zaistili. Od r. 1952 pôsobil ako dočasný správca farnosti v Brezovici nad Torysou, potom v Brezove, od r. 1955 vo Fričovciach, v r. 1970 ako administrátor v Prešove. V r. 1971 odišiel do dôchodku do Beckova. Je pochovaný vo farnosti, kde pôsobil najdlhšie.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 106-107; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 152.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Haniska 1927 - - 1927 - - Onderuv, Ján kaplán
náboženstva na reálnom gymnáziu a ústave Prešov 1927 - - 1945 - - Onderuv, Ján profesor
Košice 1945 - - 1946 - - Onderuv, Ján generálny provikár bisk. kúrie
Košice 1946 - - 1950 - - Onderuv, Ján generálny vikár
1950 - - 1952 - - Onderuv, Ján zadržaný
Brezovica 1952 - - 1952 - - Onderuv, Ján administrátor
Brezov 1952 - - 1955 - - Onderuv, Ján administrátor
Fričovce 1955 - - 1970 - - Onderuv, Ján administrátor
Prešov 1969 - - 1971 - - Onderuv, Ján administrátor
Beckov 1971 - - - - - Onderuv, Ján na dôchodku