logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOkoličáni, Anton

Iné mená:

Okolicsányi Antonius. Okolicsányi Anton de eadem.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

† 17. decembra 1799, Banská Bystrica

Životopis:

Vyštudoval ako jezuita, stal sa kazateľom. Pri zrušení SJ mal 33 rokov a ostal kaplánom v Banskej Bystrici. V r. 1774 sa stal farárom v Detve, s čím bol v r. 1776 inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V r. 1784 bol menovaný za kanonika Banskobystrickej diecézy, v r. 1794 za opáta de Zám.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1774 - - 1784 - - Okoličáni, Anton farár