logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOhrival, Juraj

Iné mená:

Ohrival Juraj.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 17. júla 1868, Dolný Ohaj, okr. Nové Zámky – † 21. júna 1925, Badín, poch. v Sielnici

Životopis:

Teológiu absolvoval v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici. Kňazskú vysviacku prijal 2. júla 1894. Duchovné poslanie začal napĺňať ako kaplán vo Zvolenskej Slatine, Beňuši, Selciach a Veľkých Uherciach. V rokoch 1898-1900 bol kaplánom v Banskej Bystrici. V r. 1900 sa stal administrátorom vo farnosti Detva. Potom bol farárom v Tajove bol v rokoch 1902-1914. Za dekana banskobystrického dištriktu ho biskup vymenoval v roku 1910 a o tri roky neskôr pre ten istý okres aj za cirkevného školdozorcu. Faru v Badíne spravoval v rokoch 1914-1925, kde aj zomrel. Je pochovaný vo filiálke Sielnica.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1902 - - 1914 - - Ohrival, Juraj farár
Badín 1914 - - 1925 - - Ohrival, Juraj farár