logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOčenáš, Karol

Iné mená:

Ocsenás Carolus

Životopisné dáta:

* ? – † 4. mája 1853, Prochot, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1840 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Selciach a vo Valaskej, potom bol prebendátom, opäť kaplánom v Predajnej, Kláštore pod Znievom, Slovenskej Ľupči a Zvolene. V r. 1849 bol správcom farnosti v Malých Kršteňanoch, od r. 1850 v Prochote, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prochot 1850 - - 1852 - - Očenáš, Karol farár
Močiar 1850 - - 1852 - - Očenáš, Karol farár