logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOčenáš, František (1938-2018)

Životopisné dáta:

* 14. augusta 1938, Banská Štiavnica – † 1. decembra 2018, Nitra, poch. v Kuzmiciach, okr. Topoľčany

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 25. júna 1961 vysvätený v Bratislave za kňaza Trnavskej diecézy. Bol kaplánom v Leviciach, v r. 1963 v Seredi a v Malackách, v rokoch 1965-1967 v Šuranoch, potom v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach, v r. 1968 v Senci. V r. 1969 sa stal správcom farnosti Jacovce, od 1. augusta 1989 odišiel ako farský administrátor do farnosti Bratislava-Rača. V rokoch 1998-2000 bol farárom v Kozárovciach. Od 15. novembra 2000 do 30. júna 2001 bol duchovný správcom Charitného domova v Pezinku, od 1. júla 2001 do r. 2009 pôsobil v Dolnej Krupej v trnavskom okrese. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Trnavskej arcidiecéze. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v Misijnom dome Matky Božej misionárov zo Spoločnosti Božieho slova v Nitre na Kalvárii.
So zosnulým kňazom sa rozlúčili 5. decembra 2018 vo filiálnom Kostole sv. Pia X. v Kuzmiciach v okrese Topoľčany, filiálke jeho dlhoročného pôsobiska. Pohrebnú svätú omšu slúžil trnavský arcibiskup Ján Orosch, homíliu predniesol emeritný biskup Ján Sokol, bývalý spolukaplán zo Serede. Potom nasledovali pohrebné obrady na miestnom cintoríne, kde bol pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48. 348;
http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm;
internetové zdroje, parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levice 1961 jún 25. 1963 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Sereď 1963 - - 1964 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Malacky 1964 - - 1965 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Šurany 1965 - - 1967 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Topoľčany 1967 - - 1967 po - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Zlaté Moravce 1967 po - 1968 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Senec 1968 - - 1969 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
Jacovce 1969 - - 1989 august 1. Očenáš, František (1938-2018) správca farnosti
Rača 1989 august 1. 1998 - - Očenáš, František (1938-2018) správca farnosti
Kozárovce 1998 - - 2000 - - Očenáš, František (1938-2018) farár
Pezinok 2000 november 15. 2001 jún 30. Očenáš, František (1938-2018) duchovný správca charitný domov
Dolná Krupá 2001 júl 1. 2009 - - Očenáš, František (1938-2018) správca farnosti
Nitra 2009 - - +2018 december 1. Očenáš, František (1938-2018) dôchodok Misijný dom Matky Božej Nitra-Kalvária