logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovosedlík, Juraj

Iné mená:

Novoszedlik Georgius.

Tituly:

kanonik, archidiakon

Životopisné dáta:

* Zvončín – † 1676, Dubnica nad Váhom

Životopis:

Zo Zvončína. Bol chovancom generálneho seminára. V r. 1650 sa stal bakalárom, v r. 1651 magistrom filozofie. 23. februára 1652 bol vysvätený za kňaza. Hneď sa stal farárom vo Vesteniciach, kde vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o farárovi toto: „Všetci ho chvália.“ 20. januára 1661 bol ustanovený v Gajaroch. V r. 1665 bol postavený kostol Zvestovania Preblahoslavenej Panny Márie, ako to hlása chronograf na oblúku svätyne. V tom istom roku prestal pracovať. V r. 1668 prešiel do služieb Nitrianskej diecézy, stal sa farárom v Dubnici nad Váhom, nitrianskym kanonikom a zároveň trenčianskym archidiakonom. Od 16.12.1671 spravoval jeden rok aj trenčiansku farnosť. V r. 1674 — 1675 vykonal vizitáciu svojho archidiakonátu. V r. 1676 sa utopil vo Váhu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Vestenice 1657 sp. - 1661 - - Novosedlík, Juraj farár
Gajary 1661 jan. 20. 1665 - - Novosedlík, Juraj farár
Dubnica nad Váhom 1668 - - 1676 - - Novosedlík, Juraj farár