logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Novák, Juraj František

Iné mená:

Novák Georgius, Franciscus. Novák Juraj František. Novák Juraj

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana a 21. októbra 1674 bol vysvätený za kňaza. 3. decembra toho roka bol ustanovený za farára v Ľubietovej. 3. marca 1675 v Koši, kde 9. augusta t. r. dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1674 dec. 3. 1674 - - Novák, Juraj František farár
Koš 1675 mar. 3. 1675 - - Novák, Juraj František farár