logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNoga, Jordán Jozef, OP

Tituly:

pápežský prelát

Životopisné dáta:

*17. júla 1946 Varín – † 30. januára 2002 Žilina, poch. vo Varíne

Životopis:

Narodil sa 17. júla 1946 vo Varíne. Po štúdiách v bratislavskom seminári ho 15. decembra 1968 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Rovnom, Bytči a Čadci, potom ako správca farnosti v Lietave, Ochodnici a Konskej.
Do rehole vstúpil v podmienkach ilegality počas komunistického režimu tajne 12. februára 1976. Na fare v Lietave ho prijal do rehole vtedajší vikár Slovenského vikariátu Česko-slovenskej dominikánskej provincie P. Aquinas Juraj Gabura OP. Prijal rehoľné meno Jordán. Prvú rehoľnú profesiu zložil 18. februára 1977, slávnostné sľuby 18. októbra 1981. V roku 1989 sa stal od 1. novembra správcom farnosti v Žiline, kde sa zaslúžil o zriadenie nového dominikánskeho domu. Od roku 1990 bol žilinským dekanom.
Pápež Ján Pavol II. ho dňa 11. februára 1997 vymenoval za pápežského preláta s hodnosťou „Prelatus ad honores Sanctitatis Nostrae“.
V súvislosti so zmenou spoločensko-politických pomerov obetavo pracoval na obnove riadneho cirkevného života v dekanáte a so súhlasom predstavených rehole zostal v službách nitrianskej diecézy. Počas jeho pôsobenia prišli do Žiliny príslušníci mužských i ženských rehoľných spoločenstiev, napr. Školské sestry sv. Františka, Dcéry sv. Františka, saleziáni, kapucíni, dominikáni, misionári Najsvätejších Sŕdc, misionárky lásky. V čase najväčších pracovných aktivít ho postihla zákerná choroba. Krátko pred smrťou povedal rehoľnej sestre, ktorá sa oňho starala: „Prežil som šťastných tridsaťtri kňazských rokov“.
Rozlúčková svätá omša bola v žilinskom farskom Kostole Najsvätejšej Trojice. Hlavným celebrantom bol nitriansky sídelný biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Ďalšími celebrantmi boli banskobystrický pomocný biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., prior dominikánov v Bratislave P. Juraj Aquinas-Mária Gabura, OP, ktorý mal aj homíliu, správca Rajeckej farnosti dekan Mons. Michal Keblúšek a ďalších asi 150 kňazov. Na obradoch sa zúčastnil aj žilinský evanjelický farár Ondrej Peťkovský s manželkou. So zosnulým sa rozlúčili za kňazov Mons. Michal Keblúšek, za Mesto Žilina prednosta Mestského úradu Ing. Miroslav Adámek a za veriacich Milan Tibor Bričkovský. Po skončení obradov vyniesli rakvu do stredu Námestia Andreja Hlinku, kde sa so svojím rehoľným spolubratom rozlúčili dominikáni spevom „Salve Regina“.
Pochovaný je v rodnom Varíne. Pohrebné obrady so svätou omšou vykonal v jeho rodisku 4. februára 2002 nitriansky pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. František Rábek, v súčasnosti vojenský ordinár.
Bol to kňaz celým svojím bytím. V Ochodnici sa zaslúžil o obnovu kostola. V roku 1978 okolo kostola urobili nové oplotenie s kovovou bránou, obnovili vonkajšiu i vnútornú omietku, vymenili elektroinštaláciu a akademický maliar Jiří Jelínek z Uhorského Brodu vytvoril nové maľby. Odstránili bočné oltáre, renovovali hlavný oltár a zaobstarali nový obetný stôl i ambon. Dal obnoviť aj farskú budovu. V roku 1979 vymenili staré lavice za nové.
V Žiline sa zaslúžil o vybudovanie kostola na Vlčincoch. Pripravil zriadenie farností na sídliskách Solinky a Vlčince a vytvoril podmienky aj pre ďalšiu farnosť – na sídlisku Hájik. Jeho zásluhou sa vybudovali aj cintorínske kaplnky v Budatíne a v Považskom Chlmci. Taktiež obnovili Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v Celulózke, ktorá dostala nové zasvätenie – dnes je to Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156; Nekrológ bratov Slovenskej provincie Dominikánskej rehole, r. 2013, elektronický zdroj; Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí, Žilina 2007, s. 34-35; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 42.
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Rovné 1968 - - 1970 - - Noga, Jordán Jozef, OP kaplán
Bytča 1970 - - 1970 - - Noga, Jordán Jozef, OP kaplán
Čadca 1970 - - 1973 - - Noga, Jordán Jozef, OP kaplán
Lietava 1973 - - 1977 - - Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
Ochodnica 1977 - - 1986 - - Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
Konská 1986 - - 1989 nov. 1. Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
Žilina 1989 nov. 1. +2002 jan. 30. Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti 1990 dekan, 11. febr. 1997 pápež. prelát