logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNociar, Jozef

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 13. marca 1947, Detvianska Huta-Komárno

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 19. júna 1971 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Žiari nad Hronom iba dva mesiace. V r. 1977 bol výpomocným duchovným v Pribovciach, neskôr pôsobil v Sáse v okrese Zvolen, potom v Hornej Štubni a napokon v Sliači, kde aj žije na odpočinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48; internetové zdroje
http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=MTQ1
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 104.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1971 júl - 1971 aug. - Nociar, Jozef kaplán
1971 aug. - 1973 - - Nociar, Jozef mimo pastorácie štátny súhlas odobratý, vo výrobe do roku 1973
Sučany 1973 - - 1974 - - Nociar, Jozef kaplán
Martin 1974 - - 1976 - - Nociar, Jozef kaplán
Necpaly 1977 - - 1978 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Turčiansky Ďur 1978 - - 1979 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Beňuš 1979 - - 1990 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Zemianske Kostoľany 1990 - - 1991 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Sása 1991 - - 1992 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Horné Hámre 1992 - - 1996 - - Nociar, Jozef správca farnosti
Veľké Pole 1995 - - 1996 - - Nociar, Jozef excurrendo z H.Hámrov
Sása 1996 - - 2002 - - Nociar, Jozef farár
Dobrá Niva 1998 okt. - 1998 nov. - Nociar, Jozef excurrendo zo Sásy
Horná Štubňa 2002 - - 2007 - - Nociar, Jozef farár
Sliač 2007 - - 2014 - - Nociar, Jozef výpomocný duch.
Sliač 2014 - - - - - Nociar, Jozef dôchodok