logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNižník, Štefan

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 3. septembra 1954, Žilina –

Životopis:

Narodil sa 3. septembra 1954 v Žiline. Ordinovaný bol 21. júna 1981. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1981 – 1983 v Bytči. Následne pôsobil v Žiline vo Farnosti Najsvätejšej Trojice do roku 1987, ešte v tom roku sa stal správcom farnosti Súľov – Hradná. Na konci roku bol preložený do Fačkova, kde pôsobil do roku 1989. Následne pôsobil v Konskej do roku 1990, kde dokončil stavbu kostola v Kunerade.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 176.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bytča 1981 - - 1983 - - Nižník, Štefan kaplán
Žilina 1983 - - 1987 - - Nižník, Štefan kaplán
Súľov-Hradná 1987 - - 1987 - - Nižník, Štefan správca farnosti
Fačkov 1986 - - 1989 - - Nižník, Štefan správca farnosti
Čičmany 1988 - - 1989 - - Nižník, Štefan excurrendo z Fačkova
Konská 1989 - - 1990 - - Nižník, Štefan správca farnosti
Čavoj 1990 - - 1993 - - Nižník, Štefan správca farnosti
Čavoj 1993 - - 1997 - - Nižník, Štefan excurrendo z Valaskej Belej
Valaská Belá 1993 - - 2014 - - Nižník, Štefan správca farnosti
Horné Srnie 2014 - - - - - Nižník, Štefan farár