logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNižňanský, Melchior Ignác

Iné mená:

Nizsnyánsky Melchior. Nizsnyánszky Melchior

Tituly:

prepošt

Životopisné dáta:

* 31. júla 1747, Bojnice, okr. Prievidza – † 9. júla 1813, Banská Bystrica

Životopis:

Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, teologické v Pázmaneu vo Viedni. Od r. 1770 pôsobil ako študijný prefekt v trnavskom seminári. V r. 1772 sa stal tajomníkom vikariátu v Spišskej Kapitule, v r. 1775 farárom v Markušovciach, v r. 1781 v Bojniciach, v r. 1784 v Krupine. 23. apríla 1800 ho vymenovali za banskobystrického kanonika, v r. 1804 za titulárneho opáta. V r. 1811 sa stal veľprepoštom v Banskej Bystrici.
V rukopise zostala jeho zbierka dokumentov k dejinám Krupiny s názvom Historia domus parochiae Corponensis (Dejiny krupinskej farnosti), ktorú využil Ondrej Braxatoris pre svoje dielo Letopisové krupinští (tlačou v Bratislave 1810).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 294; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Markušovce 1775 - - - - - Nižňanský, Melchior Ignác farár
Krupina 1784 - - 1800 - - Nižňanský, Melchior Ignác farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039249Nižňanský, Melchior IgnácHistoria rerum Corponensium ab exordio usque a. 18001800?