logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNimnický, Ján Mikuláš

Iné mená:

Nimiczky, vel Nimniczky Joannes, Nicolaus; Nemniczky Nicolaus; Nimnický Ján.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

6. mája 1674 bol vysvätený arcibiskupom. 30. júna toho roka bol ustanovený za farára v Závade a Prašiciach. Nato už 21. augusta t. r. v Piešťanoch. V rokoch 1675 – 1677 pracoval v Lovči. 23. mája 1679 bol ustanovený v Bošanoch, 26. júna 1688 v Badíne a Sielnici, kde bol v máji a októbri 1689 opakovane ustanovený, tam neprestajne zažíval útoky zo strany luteránov. 26. apríla 1690 bol ustanovený v Dobrej Vode. 12. mája 1691 prijal úrad v Naháči, kde pracoval až do nasledujúceho roka 1692.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1674 aug. 21. 1680 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Prašice 1674 jún 30. 1674 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Lovča 1675 - - 1677 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Bošany 1679 máj 23. 1688 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Badín 1688 jún 26. 1689 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Dobrá Voda 1690 - - 1690 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
Naháč 1691 máj 12. 1692 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár