logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNikolény, Alfonz Jozef, CCG

Iné mená:

Nikolényi, Jozef

Tituly:

rehoľný kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. februára 1910, Bojná, okr. Topoľčany – † 26. apríla 1986, Bojná

Životopis:

Bol členom Kongregácie tešiteľov z Getsemani. Prijal rehoľné meno Alfonz. Po skončení teologických štúdií bol 7. októbra 1934 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Viedni, v rokoch 1935-1938 katechétom v pútnickom mieste Klokoty v južných Čechách. V r. 1938 prišiel na Slovensko a spravoval farnosť Borinka, potom farnosť Marianka, v r. 1940 Sokolovce v piešťanskom okrese. V rokoch 1941-1944 bol kaplánom v Lome nad Rimavicou v okrese Brezno, v rokoch 1944-1947 bol katechétom v Bratislave. Od r. 1947 spravoval kostol tešiteľov v Zlatých Moravciach. Pri Akcii K v apríli 1950 zostal sko správca kostola až do r. 1961. V rokoch 1961-1966 spravoval farnosť Litava v okrese Krupina. Od r. 1966 pôsobil v Skýcove v okrese Zlaté Moravce až do r. 1985. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 348;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm;
http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-04-2013.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Viedeň 1934 okt. 7. 1935 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG kaplán
Klokoty 1935 - - 1938 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG katechéta
Borinka 1938 - - 1940 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG kurátor
Marianka 1938 po - 1940 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG kaplán
Sokolovce 1940 - - 1942 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG správca farnosti
Lom nad Rimavicou 1942 - - 1944 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG kaplán
Bratislava 1944 - - 1947 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG katechéta
Zlaté Moravce 1947 - - 1961 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG rektor kostola Kostol Božského Srdca Ježišovho-tešiteľov
Litava 1960 - - 1966 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG správca farnosti
Skýcov 1966 - - 1985 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG správca farnosti