logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNikasius

Iné mená:

Nicasius. Nikasius

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V r. 1487 bol farárom v Nemeckom čiže Nitrianskom Pravne. Tento pokračoval v pravote, ktorú začal jeho predchodca v prípade neplatenia lektikálií bojnickému farárovi, a prehral na všetkých fórach, on sám a sestra jeho predchodcu Zuzana museli zaplatiť trovy tohto procesu 137 zlatých florénov.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 396; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 817; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1487 sp. - - - - Nikasius farár