logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNemky, Štefan

Iné mená:

Nemky Stephanus

Životopisné dáta:

† 20. júna 1848, Lopej, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1815 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Predajnej a Horných Hámroch. Od r. 1822 bol správcom farnosti v Chrenovci, neskôr znovu kaplánom v Horných Hámroch a Novej Bani. Od r. 1827 bol farárom v Brehoch, od r. 1831 v Čiernom Balogu, od r. 1839 v Badíne. Od r. 1842 pôsobil v Lopeji, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Hámre 1821 sp. - 1824 sp. - Nemky, Štefan kaplán
Chrenovec - Brusno 1822 - - 1822 - - Nemky, Štefan administrátor
Nová Baňa 1825 sp. - 1826 sp. - Nemky, Štefan kaplán
Nová Baňa 1827 sp. - - - - Nemky, Štefan kaplán
Brehy 1828 - - 1831 - - Nemky, Štefan farár
Čierny Balog 1831 - - 1840 - - Nemky, Štefan farár
Badín 1840 - - 1842 - - Nemky, Štefan farár
Lopej 1842 - - 1849 - - Nemky, Štefan farár