logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNemecskay, Michal

Iné mená:

Nemecskay Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil ročníkom morálnej teológie. Od r. 1674 bol farárom v Jedľových Kostoľanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Andrej Péterffy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 40 rokov. 7. mája 1675 bol ustanovený vo Veľkých teraz Horných Opatovciach, kde bol činný až do r. 1682. Od 9. novembra 1686 bol v Hliníku nad Hronom, kde nemohol dlho pôsobiť, totiž 17. mája 1687 prijal úrad v prvej uprázdnenej farnosti vo Zvolenskej župe.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 814; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jedľové Kostoľany 1674 sp. - - - - Nemecskay, Michal farár
Horné Opatovce 1675 máj 7. 1682 - - Nemecskay, Michal farár
Hliník nad Hronom 1686 nov. 9. 1689 - - Nemecskay, Michal farár