logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNemček, František

Iné mená:

Nemcsek

Tituly:

nitriansky sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 16. mája 1833 v Nitrianskych Sučanoch – † 10. mája 1908, Nitra

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol v r. 29.9.1859 vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Čiernom a Bytči. Farárom bol v Dlhom Poli (1867 - 1874), Dolnom Hričove (1874 - 1891).
V r. 1891 sa stal farárom v Rajci. V túžbe upraviť kostol čo najmodernejšie ho zariadil novým zariadením. Majster Sziklay umelecky zhotovil nový hlavný oltár, iba obraz sv. Ladislava bol ponechaný. Nechal odstrániť tri bočné oltáre a nahradil ich oltárom Božškého Srdca a oltárom Panny Márie. Na starú dlažbu položil dlažbu novú z pieskovcových tabúľ, no tým sa výška kostola znížila. Tri krypty dal uzavrieť, zamurovať a schody do krýpt zakryť dlažbou. Všetky náhrobné tabule vyhodil. Ponechal iba náhrobok Barbory Turzovej. V tom čase cirkev už nedovoľovala pochovávať do krýpt v kostole a v tom čase ešte bývalo v rajeckých kryptách na jar aj pol metra vody. Staré pavlače spráchnivelé a životu nebezpečné dal odstrániť. František Nemček vedel odôvodniť svoje zásahy do interiéru kostola. Nakoniec dal kostol vymaľovať a kúpil do celého kostola nové lavice. Čiastočne opravil aj farskú budovu.
R. 1890 sa stal čestným dekanom a r. 1899 sídelným kanonikom. Zomrel 10.5.1908 v Nitre.

Pramene:

internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dlhé Pole 1866 - - 1874 - - Nemček, František farár
Dolný Hričov 1874 - - 1891 - - Nemček, František farár
Rajec 1891 - - 1898 - - Nemček, František farár