logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNedecký, František, SJ

Iné mená:

Nedeczky

Tituly:

rekatolizačný misionár

Životopisné dáta:

* 1630? – † 11. septembra 1694, Trenčín

Životopis:

Dátum a miesto narodenia nepoznáme. Bol členom Spoločnosti Ježišovej. Od r. 1652 pôsobil ako misionár v Banskej Bystrici, v r. 1661 ako farár v Dubnici nad Váhom dal nanovo upraviť farský kostol, ktorý bol asi od r. 1582 v rukách evanjelikov. Zásluhou grófov Gabriela a Juraja Ilešháziovcov kostol v r. 1657 vrátili katolíkom. V rokoch 1661-1662 účinkoval aj ako misionár v Trenčíne a vedúci stavby rehoľného domu a gymnázia. Ako kazateľ a spovedník pôsobil v Trenčíne aj r. 1678 a ako spovedník v rokoch 1685-1691. Bol kazateľom, spovedníkom a katechétom aj na Spiši. Kázňami a bohoslužbami spolu s inými kňazmi Spoločnosti Ježišovej oživoval vieru slovenského ľudu v okolí Trenčína.
Ako krásny príklad šľachetnosti uvádzame z tejto nábožensky rozbúrenej doby postup manželky evanjelického kazateľa Krmana, ktorá zachránila život biskupovi Jurajovi Báršoňovi a jezuitovi Františkovi Nedeckému, keď ich pri Turej Lúke 12. júla 1672 prepadol rozzúrený dav.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 349. Krapka, E. - Mikula, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Trnava 1990, s. 112, 120, 156,217, 252.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1661 - - 1662 - - Nedecký, František, SJ farár