logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNécsey, Juraj

Iné mená:

Nécsey Georgius

Životopisné dáta:

* 19. apríla 1791, Oslany, okr. Prievidza – † 14. januára 1856, Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1817 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Malých Kršteňanoch, Vyhniach a Žarnovici. V r. 1821 bol vychovávateľom v rodine Kvassayovskej v Brodzanoch, v r. 1822 kaplánom v Lovči. Od r. 1823 bol vo Vieske, najprv ako správca farnosti, od r. 1825 ako farár. V r. 1828 pôsobil v Horných Opatovciach, no ešte v tom roku sa výmenou dostal znova do Viesky, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1820 sp. - 1821 sp. - Nécsey, Juraj kaplán
Tajov 1821 sp. - - - - Nécsey, Juraj kaplán
Lovča 1823 sp. - - - - Nécsey, Juraj kaplán
Ladomerská Vieska 1825 - - 1856 - - Nécsey, Juraj farár