logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Ondrej (Veselé, 1661)

Iné mená:

Nagy Andreas.

Životopisné dáta:

* 1661 – † po r. 1703

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu ročníkom morálnej teológie. 7. apríla 1690 bol ustanovený za farára vo Veselom a Veľkých Kostoľanoch, ktoré zostali až do r. 1691 filiálkou. Od 15. februára 1694 bol v Dolnom Kubíne. Tam v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi: „36 ročný, tu 3 roky. Keď v tejto farnosti nikto nezomrel, nemá knihy. Kvôli filiálke Vyšný Kubín kňaz získal licenciu dvakrát celebrovať na sviatky, aby sa ľud nesťažoval.“ V r. 1700 bola znova vizitácia, ktorú vykonal Jozef Pongrácz, ktorý zakazoval, aby bol trh v nedeľu, ale aby sa preložil na pondelok. Varovaný farár neurobil rozhodnutie občanom. Vo filiálke Vyšný Kubín bola postavená pekná kamenná veža na kostole. Tam riadne celebroval, mal totiž licenciu dvakrát celebrovať. Pracoval až do mája 1703.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Kostoľany 1690 apr. 7. 1693 - - Nagy, Ondrej (Veselé, 1661) farár
Veselé 1690 apr. 7. 1691 - - Nagy, Ondrej (Veselé, 1661) farár
Dolný Kubín 1694 feb. 15. 1703 máj - Nagy, Ondrej (Veselé, 1661) farár