logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Andrej (Hliník, 1710)

Iné mená:

Nagy Andreas.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Dva ročníky teológiu študoval v seminári sv. Vojtecha. 16. augusta 1701 bol vysvätený za kňaza. 30. mája 1703 bol ustanovený za farára v Haliči. Od 26. mája 1710 bol v Hliníku, kde v r. 1713 vykonal Ján Bublovics vizitáciu. Pracoval až do r. 1714.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Halič 1703 máj 30. 1710 máj 26. Nagy, Andrej (Hliník, 1710) farár
Hliník nad Hronom 1710 máj 26. 1714 - - Nagy, Andrej (Hliník, 1710) farár