logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Andrej (Jastrabá, 1694)

Iné mená:

Nagy Andreas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Némethy o ňom uvádza veľmi málo. Pravdepodobne pôsobil v Jastrabej už od roku 1690 a potom tiež koncom roku 1709 a začiatkom roku 1710, kedy začal písať matriky. Po ňom v tom istom roku prokračuje v písaní matriky Karell, ktorý ho uvádza ako toho, ktorý začal.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 313; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1690 ? - 1701 - - Nagy, Andrej (Jastrabá, 1694) farár
Jastrabá 1709 - - 1710 - - Nagy, Andrej (Jastrabá, 1694) farár