logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMutňanský, Ábel

Iné mená:

Mutnyánszky Abel

Životopisné dáta:

† 29. augusta 1831, Predajná, okr. Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1793 sa stal kaplánom v Detve, potom vo Zvolene. Od r. 1795 bol farár v Turčianskom Petre, od r. 1798 miestnym kaplánom vo Vígľašskej Hute, od r. 1804 miestnym kaplánom v Sebedraží. Od r. 1808 bol farárom vo Vrícku, kde v r. 1821 po vizitácii rezignoval na faru a ostal kaplánom v Turčianskom Michale. Od r. 1822 pôsobil v Predajnej, kde aj zomrel na choleru.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vígľašská Huta-Kalinka 1798 - - 1804 - - Mutňanský, Ábel miestny kaplán
Sebedražie 1804 - - 1808 - - Mutňanský, Ábel farár farár od r. 1806
Vrícko 1821 - - 1821 - - Mutňanský, Ábel administrátor
Turčiansky Michal 1822 sp. - - - - Mutňanský, Ábel kaplán
Predajná 1823 sp. - 1826 sp. - Mutňanský, Ábel kaplán
Predajná 1827 sp. - 1830 sp. - Mutňanský, Ábel kaplán