logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMurgaš, Matej Anton, OFM

Iné mená:

Murgaš Matthias

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. januára 1920, Kordíky, okres Banská Bystrica – † 31. januára 1974, Nižná Šebastová, dnes súčasť Prešova

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 17. augusta 1935 v Trnave a tam absolvoval noviciát. Po maturite v roku 1940 pokračoval v teologickom štúdiu v Bratislave a potom vo františkánskom bohosloveckom učilišti v Žiline. V školskom roku 1942/1943 bol administrátorom výboru Krúžku svätého Bonaventúru žilinských františkánskych bohoslovcov. Kňazské svätenie prijal 25. júna 1944. Po vysviacke počas vojny zostal v Žiline, kde pôsobil ako katechéta. V rokoch 1945-1948 spravoval faru vo Vaďovciach v okrese Nové Mesto nad Váhom. V školskom roku 1947/1948 v Prešove ako kaplán vyučoval náboženstvo v gymnáziu. V roku 1948 odišiel do Bratislavy a stal sa kaplánom v Petržalke, potom správcom Dómu sv. Martina a napokon správcom Kostola sv. Michala archanjela v Karlovej Vsi. Ešte v tom istom roku sa stal kaplánom v Trnave-Tulipáne. Po zrušení kláštorov v apríli 1950 ho s ostatnými sústredili vo Svätom Beňadiku (dnes Hronský Beňadik). Neskôr ho previezli do Podolínca a potom do Malaciek, odkiaľ sa dostal do duchovnej správy. Krátky čas bol v Prešove, potom až v Košiciach v Kostole Kráľovnej pokoja. Z Košíc ho v roku 1953 preložili do Nižnej Šebastovej. Tam bol správcom farnosti. Spravoval aj okolité dediny. Mal problémy i so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Bol vynikajúcim katechétom, prístupný huncútstvám so zmyslom pre humor a plný pokoja. Zomrel na rakovinu pečene. Pohreb sa konal za velikej účasti ľudu. Pohrebné obrady vykonal košický kapitulný vikár Mons. ThDr. Štefan Onderko. Kázeň mal jeho dobrý priateľ P. Kamil Michal Chovan, OFM, ktorý ho poznal od noviciátu v Trnave. Telesné pozostatky sú uložené na cintoríne v Nižnej Šebastovej.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 105; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 144; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1944 - - 1945 - - Murgaš, Matej Anton, OFM katechéta
Vaďovce 1945 - - 1948 - - Murgaš, Matej Anton, OFM administrátor potom spravované zo Starej Turej
Petržalka 1948 - - 1948 - - Murgaš, Matej Anton, OFM kaplán
Bratislava-Dóm 1948 - - 1948 po - Murgaš, Matej Anton, OFM kaplán
Karlova Ves 1948 po - 1950 - - Murgaš, Matej Anton, OFM správca kostola
Prešov 1950 - - 1953 - - Murgaš, Matej Anton, OFM v_konvente
Nižná Šebastová 1953 - - 1974 - - Murgaš, Matej Anton, OFM administrátor