logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMurgaš, Ján

Iné mená:

Murgaš Ján

Životopisné dáta:

* 2. mája 1875, Jakub, časť Banskej Bystrice – † 20. novembra 1948, Jakub, časť Banskej Bystrice

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1898 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Beňuši, Detve, Detvianskej Hute, Starých Horách a Prievidzi. Od r. 1904 bol farárom v Lazanoch, od r. 1924 v Dobrej Nive, kde sa v r. 1934 stal dištriktuálnym dekanom. Od r. 1941 bol na dôchodku. Zomrel 73 ročný v rodnom Jakube. Strednej zavalitej postavy. Veľmi dobrý gazda. Spolupracoval s agrárnou stranou, ktorá mu umožnila postaviť v Dobrej Nive moderné hospodárske staviská. Do kostola zaopatril dobrý organ.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lazany 1904 - - 1924 - - Murgaš, Ján farár
Dobrá Niva 1924 - - 1941 - - Murgaš, Ján farár