logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMurgaš, Izák Michal

Iné mená:

Murgass Isaacus, Michael. Murgaš Michal. Murgaš Ignác.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

23. septembra 1702 bol menovaný za farára v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Nato 27. augusta 1706 v Novej Bani, kde bol ustanovený 27. októbra toho roka. 19. marca 1709 prijal úrad vo Zvolene, kde v r. 1715 dostal nástupcu. Od 3. januára 1720 bol v Solčanoch, kde ešte v tom roku prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásnohorská Dlhá Lúka 1702 sept. 23. 1706 - - Murgaš, Izák Michal farár
Špania Dolina 1704 - - 1705 - - Murgaš, Izák Michal farár vyhnanec z Dlhej Lúky, ktorý viedol duchovnú správu Nemcom
Nová Baňa 1706 aug. 27. 1706 - - Murgaš, Izák Michal farár
Zvolen 1709 mar. 19. 1715 - - Murgaš, Izák Michal farár
Solčany 1720 jan. 28. 1720 - - Murgaš, Izák Michal farár