logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMotus, Štefan

Iné mená:

Motus Stephanus. Motús Štefan. Matúš Štefan.

Životopisné dáta:

* Solčany, okr. Topoľčany – † 18. júna 1744, Ľubietová, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1737 stal bakalárom, v r. 1738 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v r. 1741 v seminári sv. Vojtecha po treťom ročníku. 26. augusta 1743 bol ustanovený za farára v Ľubietovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1743 aug. 26. +1744 jún 18. Motus, Štefan farár