logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorvay, Martin Štefan

Iné mená:

Morvay Martinus, Stephanus. Morvay Martin Štefan

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

4. júla 1716 bol ustanovený za farára v Zavare a v Lovciach. 5. septembra 1718 bol ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach. Bol činný až do r. 1719.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zavar 1716 júl 4. 1718 - - Morvay, Martin Štefan farár
Veľké Uherce 1718 sept. 5. 1719 - - Morvay, Martin Štefan farár