logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorvay, Jozef

Iné mená:

Morvay Josephus.

Životopisné dáta:

* 24. marca 1760, Močenok, okr. Šaľa – † 23. decembra 1828, Galanta

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári v r. 1785 po piatom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Čiernej Vode, od r. 1786 vo Veľkých Ludinciach. V r. 1787 sa stal miestnym kaplánom v Kóspallagu. Nato bol 17. decembra 1791 menovaný za kaplána v Chľabe. 8. januára 1792 prijal farnosť Vámosmikola, ale hneď sa jej zriekol, vrátiac sa do Chľaby. 15. júna 1794 bol menovaný za farára v Šipiciach, čoho sa zriekol už 6. júla toho roka. 28. augusta toho roka prešiel z Chľaby za miestneho kaplána v Sebechleboch. V r. 1814 sa stal farárom v Galante, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chľaba 1701 dec. 17. 1794 aug. 28. Morvay, Jozef farár
Kóspallag (Maďarsko) 1787 - - 1792 jan. 8. Morvay, Jozef farár
Vámos-Mikola(Maďarsko) 1792 jan. 8. 1792 - - Morvay, Jozef farár
Sebechleby 1794 aug. 28. 1814 - - Morvay, Jozef farár
Šipice 1794 jún 15. 1794 júl 6. Morvay, Jozef farár
Galanta 1814 - - +1828 dec. 23. Morvay, Jozef farár