logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorskovszky, Ján Konštantín

Iné mená:

Morskovszky Joannes, Constantinus.

Tituly:

kanonik, opát

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Poľska. V r. 1700 bol farárom v Neocomio (Spišská Nová Ves), kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Sigray, ktorý o farárovi toto: „Dosadený Lubomirszkyovcami, predstavený ako kanonik. Má benefíciá aj v Poľsku a rodený Poliak úplne nevhodný na toto miesto. Jeho výnos z desiatkov sa vyšplhal na 2000 florénov.“ V septembri 1717 bol ustanovený za farára mestečka Ľubica na Spiši, so zreteľom na prítomnosť najvznešenejšieho kniežaťa Teodora Lubomirszkeho. Bol opátom Opátstva sv. Benedikta blízo Ostrihomu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubica 1717 aug. 26. - - - Morskovszky, Ján Konštantín farár