logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMoringer, Michal (1760-1795)

Iné mená:

Moringer Michal.

Životopisné dáta:

* 1760 – † 19. júna 1795, Špania Dolina

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1789 bol biskupským kaplánom v Banskej Bystrici, kaplánom v Žarnovici. Od r. 1792 bol farárom v Španej Doline, kde aj zomrel ako 35 ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1792 - - 1795 - - Moringer, Michal (1760-1795) farár