logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMojto, František

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 15. decembra 1950, Pruské, okr. Ilava – † 17. februára 2013, Bobot, okr. Trenčín, poch. v Pruskom

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 8. júna 1974 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v r. 1974 v Nesluši a v rokoch 1974-1982 v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1982-1997 bol administrátorom v Horných Vesteniciach. Od r. 1997 pôsobil v Bobote, okr. Trenčín, najprv ako administrátor a od r. 2010 ako farár. V r. 2010 bol menovaný za honorárneho dekana. Zomrel v 62. roku života a 38. roku kňazstva. Pochoval ho nitriansky biskup Prof. Mons. ThDr. Viliam Judák na cintoríne v rodisku.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 162; internetové zdroje; parte
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 173.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nesluša 1974 - - 1974 po - Mojto, František kaplán
Kysucké Nové Mesto 1974 po - 1982 - - Mojto, František kaplán
Horné Vestenice 1982 - - 1997 - - Mojto, František správca farnosti
Bobot 1997 - - +2013 febr. 17. Mojto, František správca farnosti honor. dekan