logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMoháry, Július

Iné mená:

Moháry (Morbiczer) Julius. Morbitzer. Morbiczer Julius.

Životopisné dáta:

* 16. novembra 1827, Pešť, Maďarsko – † 24. augusta 1911, Kóka, Maďarsko

Životopis:

Pôvodne sa volal Morbiczer. Filozofiu študoval v rodisku, právo absolvoval v Jágri. Vstúpiac do verejného úradu bol 29. júna 1848 menovaný za pomocného koncipienta na prvom uhorskom ministerstve. V poľutovaniahodnej vojne za slobodu vlasti bol jej účastníkom. Ako omráčený sa znovu vložil do politických funkcií. Prijatý medzi mladých klerikov osemnásť mesiacov študoval v ostrihomskom seminári teológiu a 27. júla 1863 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Tvrdošovciach, kde od 22. septembra 1866 zastával aj úrad administrátora. 1. septembra 1868 obdržal farnosť Nagybárkány. V r. 1868 sa rodina Morbiczerovcov premenovala na Moháry. Odtiaľ bol 10. októbra 1878 menovaný do Vrbovky, potom 16. októbra 1888 v Pribete. Napokon pôsobil v Kóke, kde aj zomrel. Má zásluhy v literatúre.

Pramene:

Zelliger, I. c. 336; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nagybárkány (Maďarsko) 1868 - - 1878 okt. 10. Moháry, Július farár
Vrbovka 1878 - - 1888 - - Moháry, Július farár
Pribeta 1888 - - 1911 - - Moháry, Július farár