logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMituszka, Ján František

Iné mená:

Mituszka Joannes, Fraciscus. Mituský Ján

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. Od r. 1673 do r. 1679 bol farárom vo Svätej Helene, ktorého v r. 1679 vyhnali protestanti. Ako zaznamenal Szelepchényi.

Pramene:

Magyar Sion 1868, s. 761; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1673 - - 1679 - - Mituszka, Ján František farár