logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMitis, Juraj Ján

Iné mená:

Mitis Georgius, Joannes. Mitis Ján. Mitis Ján Juraj

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval vo Viedni. 13. decembra 1686 bol ustanovený za farára v Gajdli čiže Kľačne. Potom 27. mája 1688 v Sklenom, kam ho inštaloval Ján Robík, spišský kanonik, od 21. mája 1691 v Handlovej, kde v r. 1703 rebeli podpálili kostol, faru a väčšia časť mesta ľahla popolom. Pracoval až do r. 1709.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1686 dec. 131 1691 máj 21. Mitis, Juraj Ján farár
Sklené 1688 máj 27. 1691 máj 21. Mitis, Juraj Ján farár
Handlová 1691 máj 21. 1709 - - Mitis, Juraj Ján farár