logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMišuta, Štefan

Iné mená:

Missuta Stephanus. Mišuta Štefan.

Životopisné dáta:

* Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – † 4. júna 1765, Solčany, okr. Topoľčany

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1727 sa stal bakalárom, v r. 1728 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1730 po treťom ročníku. 16. mája 1732 bol ustanovený za farára v Ladomerskej Vieske. Nato 30. apríla 1740 v Solčanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1732 máj 16. 1740 apr. 30. Mišuta, Štefan farár
Solčany 1740 apr. 30. +1765 jún 4. Mišuta, Štefan farár