logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiššuth, Anton

Iné mená:

pseudonymy Alfa, Gama, Kyjak, Tatrín

Tituly:

národný buditeľ, publicista, básnik

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1866, Donovaly, okr. Banská Bystrica – † 3. februára 1935, Prievidza

Životopis:

Pochádzal z baníckej rodiny. Gymnázium vyštudoval v Banskej Bystrici, kde absolvoval i teológiu, za kňaza ho vysvätili v r. 1891. Ako kaplán pôsobil na viacerých miestach (v Jastrabej, Prievidzi, Novej Bani, Donovaloch), od r. 1897 bol farárom v Radvani, od r. 1921 v Prievidzi. Od bohosloveckých čias písal národne uvedomelú poéziu. Básne i články publikoval v Katolíckych novinách, Našich novinách, Kresťanovi, Slovenských pohľadoch, Tovaryšstve, Hronských novinách. Patril do okruhu pracovníkov tzv. Osvaldovej družiny.
Popri pastoračnej činnosti sa venoval pestovaniu národného povedomia a ľudovej osvete, organizoval ochotnícke divadelné predstavenia, staral sa o sociálne a materiálne povznesenie robotníkov, s národným uvedomením dvíhal i náboženskú hrdosť slovenského obyvateľstva. Aj svoju básnickú tvorbu dal do služby národných, náboženských, sociálnych tendencií. Výber z jeho básnickej produkcie vyšiel v zbierke Z víru života (Trnava 1924, básne z rokov 1892-1919, editor J. Hodál); nenapodobňoval ľudovú pieseň, jeho verše boli realistické obsahom i formou; básnické kvality mala najmä jeho prírodná lyrika. Básne s náboženskou tematikou písal v duchu tradičnej cirkevnej poézie.

Pramene:

nekrológ: Mišík, M.: Anton Miššuth. Kultúra, r. 7, 1935, č. 3, s. 131-133; Ries, V.: Fr. Richard Osvald. Trnava 1939; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 200.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prievidza 1921 - - 1935 - - Miššuth, Anton farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049526Miššuth, AntonZ víru života1924