logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiškolci, Martin (1763-1848)

Iné mená:

Miskolczy Martinus. Miskolczi, Miskolczy Martin

Tituly:

biskup, podporovateľ bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1763, Hlohovec – † 13. marca 1848, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Gymnázium vychodil v Trnave. Teologické štúdiá absolvoval v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili r. 1789. Ako kaplán pôsobil v Krušovciach, od 15. apríla 1794 ako farár vo Veľkom Lapáši, od 18. decembra 1796 v Prievaloch, od 28. júna 1798 farár v Trstine, od 18. júna 1815 v Skalici, kde sa stal titulárnym opátom. Dňa 1. novembra 1821 ho vymenovali za bratislavského kanonika a prodirektora trnavského Arcibiskupského lýcea. Postupne zastával tieto funkcie: v rokoch 1823-1831 trnavský farár, od 7. apríla 1825 ostrihomský katedrálny kanonik, od 1. decembra 1829 nitriansky archidiakon, od 2. septembra 1835 titulárny prepošt. 21. marca 1841 bol konsekrovaný za titulárneho biskupa tininského v kostole sv. Ignáca v Ostrihome. Ku koncu života stratil zrak. Je pochovaný v krypte baziliky.
Bol veľkým priaznivcom a podporovateľom bernolákovcov. J. Hollý mu venoval dve básne, uverejnené v Diele VIII, 1950 na s. 35-36 a 136-138.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 795; Radváni, H.: Rodák z Hlohovca, ktorému aj Ján Hollý venoval báseň. Farská rodina, Hlohovec, r. 5, 1994, č. 23.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Lapáš 1794 apr. 15. 1796 dec. 18. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
Prievaly 1796 dec. 18. 1798 júl - Miškolci, Martin (1763-1848) farár
Trstín 1798 jún 28. 1815 mar. 3. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
Skalica 1815 jún 18. 1821 nov. 1. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
Trnava 1823 - - 1831 - - Miškolci, Martin (1763-1848) farár


Stručná bibliografia:

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1044007Bütner, KarolEgyházi beszéd1839