logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiris, Mikuláš

Iné mená:

Miris Nicolaus; Miriss Mikuláš; Miritis Nicolaus, Joannes

Tituly:

náboženský apologéta

Životopisné dáta:

* okolo r. 1640, Domaníža, okr. Považská Bystrica – † asi 1703, Horné Opatovce, dnes súčasť Žiaru nad Hronom

Životopis:

Študoval na univerzite v Trnave. Dosiahol bakalársky stupeň (1659), stal sa magistrom filozofie (1660), v r. 1663 ho vysvätili za kňaza.
Bol kaplánom v Tŕní a 6. októbra 1665 sa stal správcom farnosti v Kovarciach. Potom však pôsobil vo viacerých farnostiach: V r. 1674 pôsobil v Ľubietovej. 30. júna toho roka bol ustanovený v Tisovci, potom 17. septembra 1675 v Sklenom vo Zvolenskej župe. Od 31. augusta 1678 bol vo Valaskej. Od 7. februára 1681 bol znovu v Tisovci, ale už 4. apríla toho roka bol vo Veľkej Suchej pri Hrnčiarskej Vsi. Od r. 1683 pracoval znovu vo Valaskej, kam sa mohol vrátiť, keď sa utíšili búrky povstalcov. V apríli 1689 bol ustanovený v Lutile, 4. apríla 1690 v Hronskom Beňadiku, 16. apríla 1692 v Dobrej Nive. Odtiaľ 1. júna 1693 v Sklených Tepliciach, ku ktorým od r. 1695 pripojili Horné Opatovce. V tom čase anonym takto referuje o farárovi: „Správa sa dobre. Sú s ním spokojní. Ale sťažuje sa na veľké práce a námahy vo vrchoch. Chcel by mať v starobe nejakú pokojnú farnosť, kde by mal iba jeden kostol. Ak sa Lančár uprázdni, bude to možné.“
Pravdepodobne pôsobil v Sklených Tepliciach do r. 1700 a v Opatovciach do r. 1703, kedy zomrel.
V pastoračnej práci pôsobil predovšetkým ako šíriteľ a realizátor rekatolizačných úsilí. V 60tych rokoch 17. storočia publikoval zaujímavý latinský spis o slovenskej reči - Curiosum de lingua slavonica commentariolum (Pozoruhodný výklad o slovenskom jazyku). Rukopis tejto práce sa stratil a dnes ho poznáme iba z citácie v obrannom diele Jána Baltazára Magina.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Krapka, E. - Mikula, V. a kol.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s. 88; Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. 1986, s. 16.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1663 - - 1665 okt. 6. Miris, Mikuláš kaplán
Kovarce 1665 okt. 6. 1670 - - Miris, Mikuláš farár
Brusno 1673 sp. - - - - Miris, Mikuláš farár
Tisovec 1674 jún 30. 1675 - - Miris, Mikuláš farár
Valaská 1678 aug. 31. 1681 feb. 7. Miris, Mikuláš farár
Tisovec 1681 feb. 7. 1681 - - Miris, Mikuláš farár
Hrnčiarska Ves 1681 apr. 4. 1687 - - Miris, Mikuláš farár
Valaská 1683 - - 1683 - - Miris, Mikuláš farár
Lutila 1689 apr. - 1689 - - Miris, Mikuláš farár
Hronský Beňadik 1690 apr. 4. 1691 - - Miris, Mikuláš farár
Dobrá Niva 1692 apr. 16. 1693 - - Miris, Mikuláš farár
Sklené Teplice 1693 jún 1. 1700 - - Miris, Mikuláš farár
Horné Opatovce 1695 - - +1703 - - Miris, Mikuláš excurrendo