logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikunda, Celestín

Tituly:

trpiteľ za vieru, nitriansky sídelný kanonik, archdiakon

Životopisné dáta:

* 29. septembra 1923, Porúbka, okr. Žilina – † 30. decembra 2015, Nitra, poch. v Lietavskej Lúčke, časť Ilové, okr. Žilina

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Bratislave bol 12. júna 1949 vysvätený za kňaza. Rok bol kaplánom v Novej Bystrici, rok v Skalitom. V rokoch 1951-1954 pracoval v pomocných technických práporoch. V rokoch 1954-1957 bol kaplánom vo Varíne, potom v Nemšovej, Pruskom a Trenčíne. V r. 1960 mu odňali štátny súhlas a bol vo výrobe až do r. 1964. Potom bol rok kaplánom v Oščadnici, dva roky v Považskej Bystrici a dva roky v Močenku. V rokoch 1969-1970 bol farárom v Dlhom Poli, v rokoch 1971-1972 v Dohňanoch, v rokoch 1972-1977 v Lazoch pod Makytou, v rokoch 1977-1980 v Novej Bystrici. V rokoch 1980-1990 pôsobil v Lietave. V r. 1990 bol v Novej Vsi nad Váhom a stal sa správca farnosti v Lazoch pod Makytou. Tam pôsobil celých deväť rokov, pričom v rokoch 1992-1993 spravoval excurrendo aj Lúky pod Makytou. V r. 1999 odišiel ako nitriansky kanonik na odpočinok. Od odchodu na penziu žil v Lietavskej Lúčke pri Žiline. Pri reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie zostal v nitrianskej diecéze. V r. 2010 sa stal hradňanským archidiakonom. Posledných niekoľko týždňov býval v Nitre v diecéznom Domove dôchodcov Promeritae Quieti sv. Svorada.
Zádušnú sv. omšu v Kostole sv. Imricha v Bytčici celebroval 2. januára 2016 žilinský biskup Tomáš Galis, koncelebrovali nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý predniesol homíliu, a miestny dekan-farár Michal Kopecký. Po nej bol pochovaný vo filiálke Lietavská Lúčka, časť Ilové.
Bol jedným z kňazov, ktorí napísali svoje svedectvo o primíciách. Toto svedectvo uverejnil Peter Caban v r. 2009 vo svojej knihe Primičná omša; Teológia, dejinný vývin a liturgická prax na s. 135.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 155; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 160-161; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151231015
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 38.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 171-172.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Bystrica 1949 - - 1950 - - Mikunda, Celestín kaplán
Skalité 1950 - - 1954 - - Mikunda, Celestín kaplán 1951-54 PTP
Varín 1954 - - 1957 - - Mikunda, Celestín kaplán
Nemšová 1957 - - 1957 - - Mikunda, Celestín kaplán
Pruské 1957 - - 1959 - - Mikunda, Celestín kaplán
Trenčín 1959 - - 1960 - - Mikunda, Celestín kaplán
1960 - - 1964 - - Mikunda, Celestín mimo pastorácie
Oščadnica 1964 - - 1965 - - Mikunda, Celestín kaplán
Považská Bystrica 1965 - - 1967 - - Mikunda, Celestín kaplán
Močenok 1967 - - 1969 - - Mikunda, Celestín kaplán
Dlhé Pole 1969 - - 1971 - - Mikunda, Celestín kaplán
Dlhé Pole 1971 - - 1971 - - Mikunda, Celestín administrátor
Dohňany 1971 - - 1972 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
Lazy pod Makytou 1972 - - 1977 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
Nová Bystrica 1977 - - 1980 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
Lietava 1980 - - 1990 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
Nová Ves nad Váhom 1990 - - 1990 - - Mikunda, Celestín administrátor
Lazy pod Makytou 1990 - - 1999 - - Mikunda, Celestín správca farnosti nitriansky kanonik
Lúky 1992 - 1993 - - Mikunda, Celestín excurrendo z far. Lazy pod Makytou
Lietavská Lúčka 1999 - - 2015 - - Mikunda, Celestín dôchodok 1999–2008 žilinský archdiakon, 2010 hradňanský archidiakon
Nitra 2015 - - +2015 dec. 30. Mikunda, Celestín dôchodok diec. dom dôchodcov sv. Svorada