logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikulka, Vojtech

Tituly:

ThDr., profesor teológie

Životopisné dáta:

* 22. februára 1926, Bíňovce, okr. Trnava – † 6. februára 2008, Cífer, poch. v Bíňovciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave prijal kňazskú vysviacku 6. mája 1950. Ako kaplán pôsobil rok v Dolnej Krupej, rok v Jacovciach, v rokoch 1952-1955 v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1955-1958 v Piešťanoch a v rokoch 1958-1960 v Bratislave vo Farnosti sv. Martina. Od r. 1960 pôsobil ako administrátor farnosti Bratislava-Prievoz. V roku 1964 sa stal špirituálom kňazského seminára v Bratislave. V roku 1968 bol preložený za administrátora farnosti Blahová, špirituálom seminára bol znovu od roku 1968. Od roku 1970 až do odchodu do dôchodku pôsobil ako administrátor farnosti Sokolovce, pričom od r. 1999 bol farárom. V roku 1990 sa stal docentom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a v roku 1991 sudcom arcidiecézneho súdu. Dňa 30. júna 2002 odišiel na odpočinok, pričom od 1. júla 2002 vypomáhal vo farnosti Sokolovce. V roku 2006 odišiel do novozriadeného Domu pokojnej staroby v Cíferi, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

[https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080207017]


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Krupá 1950 máj 6. 1951 - - Mikulka, Vojtech kaplán
Jacovce 1951 - - 1952 - - Mikulka, Vojtech kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1952 - - 1955 - - Mikulka, Vojtech kaplán
Piešťany 1955 - - 1958 - - Mikulka, Vojtech kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1958 - - 1960 - - Mikulka, Vojtech kaplán
Bratislava - Prievoz 1960 - - 1964 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti
Bratislava 1964 - - 1968 - - Mikulka, Vojtech špirituál kňazského seminára
Bratislava 1968 - - 1970 - - Mikulka, Vojtech špirituál kňazského seminára 1969 ThLic.
Blahová 1968 - - 1968 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti
Sokolovce 1970 - - 1999 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti 1990 docent RKCMBF Bratislava, 1991 sudca arcidiecézneho súdu
Sokolovce 1999 - - 2002 jún 30. Mikulka, Vojtech farár
2002 jún 30. 2002 júl 1. Mikulka, Vojtech dôchodok
Sokolovce 2002 júl 1. 2006 - - Mikulka, Vojtech výpomocný duchovný
Cífer 2006 - - +2008 február 6. Mikulka, Vojtech dôchodok Dom pokojnej staroby


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
526033Mikulka, VojtechPatrológia1995