logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš zo Sabinova

Iné mená:

Nicolaus de Cibinio.

Životopisné dáta:

* Sabinov – † 1529 al. 1530, Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1521 bol farárom v Banskej Bystrici. Odporca reformácie. Na synode 1525 v Ostrihome líčil tmavými farbami šírenie reformácie a za hlavných propagátorov označoval Konráda Kordáta a Jána Cryslinga. Mal dôchodok 24 mariek. Za baníckeho povstania mu vzbúrení baníci vyrabovali faru, všetko cenné odniesli a budovu zapálili.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 138.140; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Dr. Ratkoš: Dokumenty k baníckemu povstaniu, s. 20, 86 a 213; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1521 sp. - +1529 alebo 1530. Mikuláš zo Sabinova farár