logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Ladomerská Vieska)

Životopisné dáta:

14. st.

Životopis:

Spomína sa ako farár v kostole Všechsvätých v Ladomerskej Vieske, ktorému 1391 nariadil vikár Leonard de Pensauro, aby inštaloval kňaza Jána za rektora altárie sv. Žigmunda v Kremnici.

Pramene:

Matunák, Cirkevné dejiny Kremnice; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1391 - - - - - Mikuláš (Ladomerská Vieska) farár